►ประกาศรับสมัครการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลต้านภัยยาเสพติด "Bangpoo Volleyball Champion" ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

             ด้วยเทศบาลตำบลบางปู จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลต้านภัยยาเสพติด "Bangpoo Volleyball Champion" ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยาศาวตร์การกีฬานันทนาการ และลานวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบางปู เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี มีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกฎกติกา และปลอดสิ่งเสพติด ตลอดจน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่อื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ
             กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางปู ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (วันและเวลาราชการ) และจับฉลากการแข่งขัน วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๗๐๙-๑๐๑๘-๒๐ ต่อ ๓๑๑-๓๑๔

รายละเอียดและใบสมัคร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-