►ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนฯ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

plan04082560

ขอเชิญชาวบางปูผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ในวันที่  ๑๐  สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมซ่ซ่าฮอลล์ โรงแรมซาซ่า  บางปู  สมุทรปราการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-