►การแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               เทศบาลตำบลบางปู จะดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างทักษะกีฬาให้นักเรียน มีคุณสมบัติ ความถนัด ความพร้อม ความสามารถพิเศษ เกิดความชำนาญมากขึ้น และสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบ มีวินัย อดทน มุ่งมั่น รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา โครงการจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการและลานวัฒนธรรม ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ
การแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการ และลานวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบางปู
*********************

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๓๐ น.   
นักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าแถวตามสีพร้อมกันเพื่อซักซ้อมพิธีเปิด
เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีเปิด

- ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน (เพลงมหาฤกษ์ขึ้น)
- ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
  (นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลตำบลบางปู) กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธี (นายธีรพล  ชุนเจริญ) ให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน
- ประธานในพิธีมอบคบเพลิงให้นักกีฬาวิ่งคบเพลิง
- พิธีกรกล่าวประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง
- นักกีฬาและตัวแทนถือธงแต่ละสี นำธงมายืนล้อมนักกีฬา
- พิธีกรกล่าวประวัตินักกีฬาผู้ปฏิญาณตน
- นักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน นักกีฬาทุกคนกล่าวตาม
- ขบวนพาเหรดเดินออกจากสนามเพื่อแสดงความเคารพประธาน
- ชุดการแสดงพิธีเปิด
   โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางปูใหม่)
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (บางปู)
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (ท้ายบ้านใหม่)
เวลา ๑๐.๐๐ น.
- แข่งขันกรีฑาและเกมพื้นบ้าน
เวลา ๑๒.๐๐ น.
- รับมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล

- พิธีปิด


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-