►ขอเชิญชวนร่วมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                  เทศบาลตำบลบางปู ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง (โดยดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองดังกล่าวจะต้องออกดอกและบานสะพรั่งตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนของประชาชนในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-