►เตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               ขณะนี้เป็นช่วงฤดูการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ระลอกที่สองของปี ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม จึงขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการการแพร่ติดต่อ อาการและการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-