►การเฝ้าระวังและป้องกันภัยจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายฝั่งทะเล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            เนื่องจากปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน มีแมงกะพรุนพิษกระจายบริเวณชายฝั่งทะเลและแหล่งท่องเที่ยวในหลายบริเวณ เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงขอประชาสัมพันธ์เรื่องแมงกะพรุนและขั้นตอนการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่สัมผัสแมงกะพรุนพิษให้ทราบถึงข้อมูล ตามรายละเอียดดังนี้


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-