►ประกาศขยายเวลาประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๐

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               ตามประกาศ เทศบาลตำบลบางปู ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจากระยะเวลาส่งภาพที่กำหนดไว้ มีช่วงระยะเวลาที่น้อยอาจทำให้นักถ่ายภาพพลาดโอกาสที่จะส่งภาพเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ จึงขยายเวลาการส่งภาพเข้าประกวด วันตัดสิน วันประกาศผล และวันมอบรางวัลพร้อมโล่ ตามประกาศด้านล่างนี้


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-