►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

             ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลตำบลบางปู ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสำหรับปฏิบัติงานในกองต่าง ๆ ของเทศบาลฯ และได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นแล้วนั้น
             จึงให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย มารายงานตัวเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
             อนึ่ง สำหรับการเลือกสรรในครั้งนี้ผู้สมัครที่มีรายชื่อในประกาศให้สอบนี้ หากตรวจพบภายหลังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เทศบาลตำบลบางปู จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิที่จะได้รับการจ้างแต่อย่างใด

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-