►ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            ด้วยแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางนา-ตราด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) ระหว่าง กม. ๑๖+๔๕๐ - กม. ๑๙+๕๐๐ รวมระยะทาง ๓.๐๕๐ กม. ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเมือง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัย หรือประกอบอาชีพอยู่สองข้างทางและผู้ใช้ทาง เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะเริ่มเข้าดำเนินงานก่อสร้าง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการต่อไป
            จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้นำชุมชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-