►ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               ด้วยเทศบาลตำบลบางปู เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ายบ้านใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางปูใหม่) โรงเรียนเทศบาล ๒ (บางปู) และโรงเรียนเทศบาล ๓ (ท้ายบ้านใหม่) รายละเอียดการรับสมัครตามประกาศแนบท้าย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-