►หนังสือศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทำหนังสือศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ศาสตร์ของพระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์ความรู้ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
              ๑. Website ของจังหวัดสมุทรปราการ
              ๒. www.senate.go.th/pdf/the_wisdom_of_the_monarch.pdf
              ๓. QR Code


           ๔. หนังสือศาสตร์ของพระราชา

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-