►ประชาสัมพันธ์การรับมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาที่ลงทะเบียนลำดับที่ ๑ ถึง ๑,๐๒๗

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              เทศบาลตำบลบางปู ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ตั้งแต่ลำดับที่ ๑ ถึง ๑,๐๒๗ ขอให้มาลงทะเบียนรับมอบสิ่งของพระราชทาน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยนำบัตรประชาชนและบัตรลำดับที่รับสิ่งของพระราชทานมาแสดงด้วย สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของพระราชทานในวันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้ ทางอำเภอฯ จะเก็บไว้ให้เพื่อส่งมอบต่อไป
              จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-