►ขอเชิญชวนผู้ใช้รถใช้ถนน ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


                  เทศบาลตำบลบางปู ขอเชิญชวนท่านผู้ใช้รถใช้ถนน ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบางปู  จะตั้งจุดตรวจและจุดบริการ ๑ จุด คือ
                  ๑. บริเวณตู้ยาม ถนนสุขุมวิท กม.๓๐ สภ.เมือง อำเภอเมือง สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
                  ๒. บริเวณตู้ยามตำหรุ ถนนสุขุมวิท สภ.บางปู  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
                  ทั้งนี้ จะทำการปิดจุดกลับรถบริเวณหน้าหมู่บ้านศิวะนคร ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เนื่องจากจุดกลับรถดังกล่าว เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
                  จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-