►แจ้งปัญหาการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

                ตามที่เทศบาลตำบลบางปูได้ดำเนินการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้ว จำนวน ๑๒,๕๐๐ ตัว แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดซื้อวัคซีนเพิ่ม และบริษัทผู้ผลิตประสบปัญหาผลิตวัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด รวมกับมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนเพิ่มเติม จึงทำให้ไม่สามารถออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนได้ตามแผนที่วางไว้ หากทางเทศบาลฯ ได้รับวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-