►ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             ตามที่บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (BPEC) จะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.๑) โครงการขยายโรงเรียนปรับคุณภาพของเสียรวม ในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญประชาชนในพื้นที่หรือผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในโครงการดังกล่าว และขอประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลก่อนวันจัดประชุม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-