►เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                 เทศบาลตำบลบางปูขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชนและนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับในร่างสัญญาประชาคม

เอกสารแนบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-