►"สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา"

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           ด้วยกองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ ได้มอบวีดีทัศน์ "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนมีความเข้าใจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักคิด หลักการทรงงาน แล้วนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหรือการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ๔ ตอน ได้แก่

           ตอนที่ ๑ น้ำคือชีวิตแผ่นดิน
           ตอนที่ ๒ พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ
           ตอนที่ ๓ พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง
           ตอนที่ ๔ เศรษฐกิจพอพียงนำทางชีวิต

           เทศบาลตำบลบางปู จึงขอมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์นี้เพื่อให้บุคลากรและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ คลิกแต่ละตอนเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-