►สาธารณสุขฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงฟรี

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


             นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าจังหวัดสมุทรปราการกำหนดจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในประชาชนกลุ่มเสี่ยงฟรี ณ สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2560
             ในปี 2560 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ประชาชน กลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 2. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 3. กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 4. ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง,ไตวาย,หอบหืด,ปอดอุดกั้นเรื้อรัง,โรคหัวใจ เบาหวานและผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด
             การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ครั้งละอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วัน ให้กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ เมื่อป่วยเป็นไข้หวัดคือมีอาการไข้ ไอ จาม ปวดเมื่อยตามร่างกาย มีน้ำมูก ให้หยุดพักที่บ้านและใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อแพร่สู่คนอื่น หากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาที่ถูกต้องต่อไป และประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 หรือสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-