►ช่วงหน้าฝนระวังโรคไข้เลือดออกระบาด

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าในช่วงหน้าฝนจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการจึงมีมาตรการให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่เพื่อควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
            จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขปี ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๖๓,๙๓๑ ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน ๖๔๔ ราย ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี ๒๕๕๙ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๙๔๙ ราย เสียชีวิต จำนวน ๑ ราย
            โรคไข้เลือดออก หลังจากถูกยุงลายที่มีเชื้อกัด ๕-๘ วัน จะมีอาการไข้สูงลอย ๓๘.๕ – ๔๐ องศาเซลเซียส ติดต่อกัน ๒ -๗ วัน หน้าแดง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ปวดเบ้าตา บางรายมีปวดท้อง อาเจียน เบื่ออาหาร มีจุดแดงเล็กๆ ตามแขนขา ลำตัว อาจมีเลือดกำเดาไหล และเลือดออกตามไรฟัน อาการคล้ายเป็นหวัด แต่มักไม่ไอ และมักไม่มีน้ำมูก ผู้ที่อาการไม่รุนแรงหลังจากไข้ลดลง อาการต่างๆจะดีขึ้น แต่ในรายที่มีอาการรุนแรง ขณะที่ไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว จะเกิดภาวะช็อก ผู้ป่วยจะมีอาการซึมลง กระสับกระส่าย กระหายน้ำ เหงื่อออก ตัวเย็น ปากเขียว ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตลดลง บางรายมีอาการปวดท้องกะทันหัน อาจมีเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้ ถ่ายเป็นเลือด ปัสสาวะน้อยลง ไม่ค่อยรู้สึกตัว ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจเสียชีวิตได้ภายใน ๑๒ – ๒๔ ชั่วโมง
             จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันโรคจากยุงลายแก่ประชาชนให้ใช้มาตรการ ๓ เก็บ ได้แก่ ๑. เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก ๒. เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และ ๓. เก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ และใช้มาตรการ ๕ ส ได้แก่ สะสาง สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัยในบ้าน สถานที่ทำงาน โรงเรียน วัดและชุมชน ดำเนินการพร้อมกันทุกวันศุกร์ หากทุกคนร่วมมือกันจะช่วยลดยุงลายในบ้าน ในชุมชน ส่งผลการลดโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศได้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสายด่วน ๑๔๒๒ หรือสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-