►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางปู

User Rating: / 6
แย่ดีที่สุด 

เทศบาลตำบลบางปู ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (การทดสอบข้อเขียน) จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็น โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2561  เวลาเดิม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางดังนี้

โทรศัพท์ : 02-174-3399 ต่อ 106,107 และ 202

Facbook : https://www.facebook.com/bangpoocities/

Line ID : @bangpoo

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สถานที่สอบข้อเขียน : รร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซอยเทศบาลตำบลบางปู 96 (วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์) ตั้งอยู่เลขที่ 666 หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่สนามสอบ และประกาศเปลี่ยนสถานที่สอบ: http://www.bangpoocity.com/main/informations/changeexam61.html

notice

บัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างทั่วไป

1.ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง, ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา,พนักงา่นเทศกิจ

 2.ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ(ต่อ), ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

3.ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ต่อ)

4.ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ต่อ), ตำแหน่งคนงาน

     

พนักงานตามภารกิจ (ทักษะ)

 1.ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา,พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง,ตำแหน่งผู้ช่วยครู

2.ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ต่อ)

        

3.ตำแหน่งพนักงานตรวจโรคสัตว์,ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา,ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 4.ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ต่อ)

  

5.ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

6.ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล (ต่อ) , ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา, ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

7.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   

8.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุมชน

 ภาคผนวก ก. กำหนดการสอบข้อเขียน

a

 ภาคผนวก ข. กำหนดสอบสัมภาษณ์

b

 ภาคผนวก ค. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร  ระเบียบการสอบ

c1

 

c2

Download ประกาศ และ ภาคผนวก แบบไฟล์ PDF ได้ด้านล่างนี้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-