แจ้งเบาะแสยาเสพติด

User Rating: / 15
แย่ดีที่สุด 

ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลบางปู

  1. โทร.0-2709-1018-20 ต่อ 202  เทศบาลตำบลบางปู
  2. http://dais.oncb.go.th/                  ระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนยาเสพติด (ผ่านเวบไซต์ ป.ป.ส.)
  3. http://www.policebangpoo.com/police/about.html   แจ้งเบาะแสออนไลน์ สถานีตำรวจภูธรบางปู

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-