เทศบาลตำบลบางปู

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
81 ►สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู Administrator
82 ►ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยจัดสรรกำนันก๊กสายหลักคู่ขนาน ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Administrator
83 ►สอบราคาจ้างเหมาลอกรางระบายน้ำ คสล.ภายในตำบลท้ายบ้านใหม่ Administrator
84 ►สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชลประทาน ซอยมีประเสริฐ Administrator
85 ►ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับสภาพภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสวนตำหรุ ณ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Administrator
86 ►สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑๐ เครื่อง Administrator
87 ►สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์ฝึกอบรมและจำหน่ายสินค้า OTOP Administrator
88 ►สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางปูใหม่นครโครงการ ๓ เชื่อมของเดิมไปหน้าอนามัยตำบลท้ายบ้านใหม่ Administrator
89 ►สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองเสาธง Administrator
90 ►สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู audomsak

หน้า 9 จาก 105

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู