เทศบาลตำบลบางปู

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
41 ►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลบางปู ๔๗ (ซอย ๑๕ ทับ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator
42 ►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. คลองแพรกเปี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator
43 ►สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.ซอยเทศบาลบางปู๑๒๖ (คลองตาก๊ก) Administrator
44 ►สอบราคาจ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูลและสิ่งโสโครก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๗๔๓ สมุทรปราการ Administrator
45 ►สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพานข้ามคลองชลประทาน ซอยเลียบคลองบางปลา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางปู Administrator
46 ►สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเท้าข้ามคลองศาลาแดงกลางหมู่บ้าน (ครั้งที่ ๔) Administrator
47 ►จ้างออกแบบโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด Administrator
48 ►ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Administrator
49 ►ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Administrator
50 ►ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานกิจการเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Administrator

หน้า 5 จาก 105

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู