เทศบาลตำบลบางปู

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
31 ►ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน Administrator
32 ►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. คลอง ๑ (ตำหรุ-บางพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator
33 ►โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator
34 ►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาลบางปู ๔๗ (เชื่อมถนนการเคหะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator
35 ►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาลบางปู ๔๗ สายหลัก และซอยย่อยทั้ง ๒ ฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator
36 ►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า คสล. เทศบาลบางปูซอย ๖๖ (มูลนิธิศิริวัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator
37 ►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหมู่บ้านคลองเสาธง (ฝั่งน้ำเค็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator
38 ►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงถนน คสล.ซอยนวลเนตร สายเมนฝั่งทิศตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator
39 ►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลบางปู ๑๓๐ (บุญถิ่นอัตถากร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator
40 ►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาลบางปู ๙๖ (วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์) เชื่อมก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลบางปู ๙๘ (คลองคอต่อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator

หน้า 4 จาก 105

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู