รายงานอื่น ๆ


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
21 สรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาส ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๓ audomsak
22 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ Administrator
23 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ Administrator
24 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๒ audomsak
25 สรุปผลรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ audomsak
26 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
27 รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Administrator
28 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ พ.ศ.2562 audomsak
29 สรุปผลรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Administrator
30 สรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
31 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
32 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
33 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
34 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
35 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
36 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
37 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator
38 สรุปผลรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ audomsak
39 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ Administrator
40 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ Administrator

หน้า 2 จาก 5

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู