เทศบาลตำบลบางปู


ร้านอาหารขอบฟ้า ลาตะวัน (คลองตาก๊ก)

User Rating: / 38
แย่ดีที่สุด 

ร้านอาหารขอบฟ้า ลาตะวัน (คลองตาก๊ก) : จำหน่ายอาหารทะเล ซีฟู๊ด เป็นร้านอาหารชุมชนพอเพียง ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน โดยชาวบ้านหมู่ที่ 2 ผลัดหมุนเวียนมาช่วยกันเข้าครัวทำอาหาร ติดริมทะเลอ่าวไทย และยังมีสะพานทอดยาวลงกลางทะเล เพื่อชมวิวอีกด้วย


สถานที่ตั้ง : ซอยเทศบาลตำบลบางปู 126 (คลองตาก๊ก)  หลักกิโลเมตรที่ 47 ห่างจากสถานตากอากาศบางปูประมาณ 8-9 กิโลเมตร ต.บางปู อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ
เปิดบริการ 10.00 น – 20.30 น.  หยุดทุกวันจันทร์แรกของเดือน บริการอาหารไทย / ซีฟู้ด / อาหารอีสาน
สำรองที่นั่งที่โทรศัพท์หมายเลข : 084-976-6789

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู