เทศบาลตำบลบางปู

ภัตตาคารชมทะเล ง้วนเฮง

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 

ภัตตาคารชมทะเล ง้วนเฮง บางปู

ที่อยู่ : 600/1 ติดอ่าวไทย ซ.เทศบาลตำบลบางปู 94 หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0 2709 5774, 0 2710 6277-8

 กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู