เทศบาลตำบลบางปู

ฝ่ายนิติบัญญัติ

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 


ฝ่ายนิติบัญญัติ เทศบาลตำบลบางปู

 
 
 
 
นายวรพร  อัศวเหม
ประธานสภาเทศบาล
 
     
 

 
 
นายสด ชูไสว
รองประธานสภาเทศบาล
 
     
 
 
 
นายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิภูษิต เกตุแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นางธารินี พินเที่ยง
สมาชิกสภาเทศบาล
(เลขานุการสภาฯ)

     
 
นายศักดา เรืองแสง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนาวี เรืองอร่าม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมศักดิ์ คล้ายศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล
     
 
นายเปรม บุญทิน
สมาชิกสภาเทศบาล
นางถนอมศรี ทองเหลือ
สมาชิกสภาเทศบาล
น.ส.ประภารัตน์ แจ้งสุทิมล
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นางณิชากร เชื้อไทย
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 

 


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู