►วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์เข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน สำหรับในปี พ.ศ.2567 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นแก้ปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ถือเป็นวาระสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะได้แสดงความจงรักภักดี ด้วยการรวมพลังสร้างกระแสและปลุกพลังทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิด "รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา"
เทศบาลตำบลบางปู จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วน รวมพลัง ร่วมมือ ร่วมใจ หยุดภัยยาเสพติดไปด้วยกัน เพื่อชุมชนและสังคมที่น่าอยู่กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-