►ประกาศรับสมัครการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติด "Bangpoo Volleyball Champion" ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๗

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


เทศบาลตำบลบางปู ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติด "Bangpoo Volleyball Champion" ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๗ การแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการ และลานวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบางปู เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี มีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกฎกติกา และปลอดสิ่งเสพติด ตลอดจน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของประชาชน และสังคมที่มีคุณภาพ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางปู ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (วันและเวลาราชการ) แต่ละรุ่นครบจำนวนแล้วจะปิดการรับสมัครทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๑๗๔-๓๓๙๐-๙ ต่อ ๑๘๔๒ , ๐๘๙-๐๙๙๒๔๔๓ นายสมชาย โพธิ์ศรี

รายละเอียดและใบสมัคร
๑. ระเบียบการจัดการแข่งขัน
๒. ใบสมัคร
๓. ทะเบียนแผงรูปนักกีฬาประเภทยุวชน
๔. ทะเบียนแผงรูปนักกีฬาประเภทประชาชน
๕. แบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-