►โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยผู้บริหาร ที่ปรึกษาภาคประชาชน เลขาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ มีนางสาวสุพัตตรา แซ่คู ประธานสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบางปู เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว ในการนี้ ได้เชิญ นายสิริวัชร์ มะโนวัฒนา และทีมวิทยากรอารมณ์ดี คุณวิวิธ ขุมเงิน อินฟลูเอนเซอร์ ช่องกินกับกี้ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ/ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์/ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา/ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเทศบาลตำบลบางปู จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลตำบลบางปู มีการแบ่งกิจกรรมกลุ่ม ดังนี้

ภาคเช้า
- จัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มการพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Initiative and Self - Directed Learning)

ภาคบ่าย
- อภิปรายในหัวข้อ กระบวนการสร้างการทำงานเป็นทีม และการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์

ทั้งนี้ ท่านนายกธีรพล ชุนเจริญ ได้พบปะพูดคุยและกล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปูให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-