►แจ้งเลื่อนกำหนดเบี่ยงการจราจรเพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มและฐานรากสะพาน (แยกตำหรุ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรปราการ แจ้งขอเลื่อนกำหนดการเบี่ยงการจราจรเพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มและฐานรากสะพาน บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ท้ายบ้าน – บางตำหรุ ระหว่าง กม.40+161 – กม.40+500 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 จากเดิมตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เลื่อนเป็น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายแนะนำและสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางจราจรในบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-