►ตารางน้ำขึ้นเต็มที่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ สถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า (สมุทรปราการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              สถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า (สมุทรปราการ) กองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ แจ้งในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ น้ำขึ้นเต็มที่ สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ๑.๓๐ เมตร ขึ้นไป ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คู คลอง และพื้นที่ลุ่มต่ำ ดังนี้


             หมายเหตุ : ระดับน้ำขึ้นเต็มที่ในจุดวิกฤต สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ๑.๗๐ เมตรขึ้นไป และระดับน้ำทำนายนี้คำนวณจากอิทธิพลของดวงดาว (ไม่รวมน้ำระบายจากเขื่อน และปริมาณน้ำฝน)

             ด้วยความห่วงใย เทศบาลตำบลบางปู ขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คู คลอง และพื้นที่ลุ่มต่ำให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำขึ้นสูงดังกล่าว และติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งยกของ ปลั๊กไฟขึ้นสู่ที่สูงให้พ้นน้ำ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-