►แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จำนวน 3 ฉบับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จำนวน 3 ประกาศ ดังนี้ (คลิกลิ้งค์เพื่อดูรายละเอียด)
1. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ล้อเดียวไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลาก
2. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่นั่งนิรภันสำหรับเด็กในรถยนต์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
3. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมกาศว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2543) เรื่อง ให้ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2553) เรื่อง ให้ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่2)
เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-