►โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษาภาคประชาชน เลขาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ มี พ.จ.อ.วัชนันท์  วรางค์พิสุทธิ์ รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์ผู้ตัดสินฟุตบอล จากสมาคมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการ เป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จากนั้นแข่งขันกีฬาตามโปรแกรมที่กำหนดรอบแรก จำนวน 16 คู่ นัดเปิดสนามคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างทีมโรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบกับ ทีมโรงเรียนสารวิทยา ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการกีฬาให้กับเยาวชน และประชาชน ที่มีความสามารถพิเศษให้เกิดความชำนาญมากขึ้นในทักษะกีฬา สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและเป็นการส่งเสริมให้รู้จักรับผิดชอบ มีวินัย อดทน มุ่งมั่น รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ อาคารศูนย์กีฬาซีคอมเพล็กซ์ เทศบาลตำบลบางปู มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. รุ่นยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 16 ทีม
2. รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 17 ปี จำนวน 16 ทีม


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-