►โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลของเด็กและเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูและในเขตพื้นที่ตำบลใกล้เคียง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 -17 มิถุนายน 2567 ณ กองการศึกษา (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ในวันและเวลาทำการ 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภท รุ่นยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี (พ.ศ.2555) ขึ้นไป (รายละเอียดและใบสมัคร .pdf , .doc
2. ประเภท รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 17 ปี (พ.ศ.2550) ขึ้นไป (รายละเอียดและใบสมัคร .pdf , .doc)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางปู โทร. 02-1743399 ต่อ 1842
- นายศิลายุทธ  เคลิ้มใย โทร. 081-917-6088

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-