►วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลบางปู ขอเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมตั้งเครื่องราชสักการะ และจัดตกแต่งสถานที่เพิ่มเติม โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีร่วมกับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และธงอักษร พระนามาภิไธย ส.ท. และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีม่วง ตามอาคารสถานที่ ตลอดเดือนมิถุนายน

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
(คลิกภาพเพื่อชมพระราชกรณียกิจ)


รูปแบบการประดับตกแต่งสถานที่/การตั้งโต๊ะหมู่

 
  

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-