►ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) ของเทศบาลตำบลบางปู

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) ของเทศบาลตำบลบางปู

ตามประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และได้ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (คนพิการ) ของเทศบาลตำบลบางปู ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 02-1743390-9 ต่อ 1221 , 1222 ในวันและเวลาราชการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-