►โครงการเทศบาลตำบลบางปู คัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบชนิดน้ำลาย

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ประธานโครงการเทศบาลตำบลบางปู คัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบชนิดน้ำลาย สนับสนุนให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขและสถานศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบชนิดน้ำลาย วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กับผู้แทนจากหน่วยบริการสาธารณสุข และสถานศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปู  เพื่อใช้ในการป้องกันควบคุมและสอบสวนโรค เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบางปูกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู