►งานสานสัมพันธ์วันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางปู เปิดงานสานสัมพันธ์วันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๕
             ในการนี้ ท่านนายกธีรพล ได้มอบนโยบายและแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติตนของนักเรียนต่อผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างดี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางปูใหม่) และโรงเรียนเทศบาล ๓ (ท้ายบ้านใหม่)กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู