►การประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาโรงงานปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้ประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาโรงงานปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู โดยมีนายศักดา เรืองแสง รองนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมรับฟังและลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานสถานประกอบการปล่อยน้ำเสียลงทะเล บริเวณเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 พื้นที่ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู