►เผยแพร่บทความความรู้ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความความรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 5 บทความ
            1. บทความเรื่อง ใบอนุญาตเปิดคลินิก
            2. บทความเรื่อง ใครร้องเรียน ฝรั่งเดือดร้อน
            3. บทความเรื่อง โครงการอาหารกลางวัน
            4. บทความเรื่อง เงินค่าตอบแทน
            5. บทความเรื่อง การขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู