►กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เนื่องในวันอานันทมหิดล”

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศรายุทธ์ ไชยกอง ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เนื่องในวันอานันทมหิดล” โดยมีนายศักดา เรืองแสง รองนายกเทศมนตรี นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบางปู หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวน ๑๗๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘)


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู