►โครงการ “ฟอกหนังรวมใจ รักษ์ทะเลบางปู ประจำปี 1/2565”

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ท่านนายกธีรพล ชุนเจริญ มอบหมายให้คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีภาคประชาชน  เลขานุการ (ส่วนตัว) นายกเทศมนตรีตำบลบางปู  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ “ฟอกหนังรวมใจ รักษ์ทะเลบางปู ประจำปี 1/2565”  ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมีสมาชิกภายในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.34 ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาด  ณ ระบบบำบัดน้ำเสียบริษัทเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.34 จำกัด และทางเลียบชายทะเล ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและภาครัฐ ภายใต้การดำเนินการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม หรือที่เรียกว่า Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู