►การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            ฤดูฝนของประเทศไทยปี 2565 คาดว่าจะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2565 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลบางปู มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงขอให้ระวังภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ พร้อมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนจากส่วนราชการอย่างใกล้ชิด  เพื่อให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปอย่างปลอดภัย โดยสามารถทำได้ด้วย 10 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
            1. ติดตามข่าวสาร สถานการณ์ น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด
            2. ยกสิ่งของขึ้นบนที่สูง
            3. รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ของหน่วยงานท้องถิ่น
            4. เรียนรู้เส้นทางการอพยพไปที่ปลอดภัยและใกล้บ้านที่สุด
            5. เตรียมโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ทำอาหาร อาหารแห้ง น้ำดื่มสะอาด ยารักษาโรค และอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆ ให้พร้อม
            6. หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ควรเตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้อุดปิดช่องทางที่น้ำจะไหลเข้าบ้าน
            7. นำรถยนต์และพาหนะไปจอดไว้ในพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง
            8. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เตาแก๊สยกเบรกเกอร์ ปิดบ้านให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน
            9. เขียนหรือระบุที่ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ว่าตัวใดควบคุมการใช้ไฟฟ้าจุดใดในบ้าน
          10. หากเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ไม่ควรขับรถฝ่าทางน้ำหลาก ให้ออกจากรถและไปอยู่ในที่สูงทันที

ข้อควรใส่ใจสำหรับผู้ที่ดูแลเด็กเล็ก
            1. สอนให้เด็กรู้จักป้องกันตนเอง เช่น ไม่สัมผัสปลั๊กไฟ หรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะน้ำท่วม
            2. งดเล่นน้ำหรืออยู่ใกล้ทางน้ำหลาก
            3. ศึกษาแผนฉุกเฉินของพื้นที่

            ขณะเดียวกันผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ควรป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ด้วยการทำความสะอาด ภาชนะใส่อาหาร ด้วยน้ำสะอาดผสมคลอรีน ในกรณีที่ระบบน้ำประปายังใช้ได้ปกติ ส่วนอาหารควรรับประทานแบบปรุงสุก แต่ถ้าเป็นอาหารปรุงสำเร็จ ก่อนกินควรอุ่นให้ร้อนทุกครั้ง หลีกเลี่ยงอาหารประเภทสุกๆ ดิบๆ

            รวมถึงควรใส่ใจเรื่องการขับถ่าย อย่าขับถ่ายลงในน้ำ หากไม่สามารถถ่ายอุจจาระในส้วมได้ ให้ถ่ายใส่ถุงดำ ถ้ามีปูนขาวหรือน้ำยาฆ่าเชื้อให้ใส่ลงในถุงอุจจาระก่อนแล้วปิดปากถุงให้แน่น หรือถ้าไม่มีปูนขาวหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ หลังถ่ายอุจจาระเสร็จให้มัดปากถุงให้แน่น แล้วใส่ถุงขยะอีกครั้งก่อนนำไปทิ้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู