►ประชาสัมพันธ์ โครงกาาร KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น”
รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2565
-----------------------------------

            วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น”  โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ทั้งทางด้านการศึกษา สาธารณสุข ประเพณีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดและการสมัครเข้าร่วมโครงการ
            - รายละเอียดโครงการและคุณสมบัติ ดาวน์โหลด / ดาวน์โหลด
            - ใบสมัคร (กรอกและแนบมาในลิ้งรับสมัคร) ดาวน์โหลด
            - แบบแสดงความร่วมมือของ อปท.และทีมเยาวชน (กรอกและแนบมาในลิ้งรับสมัคร) ดาวน์โหลด
            - สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่


ติดต่อสอบถาม
            วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
            ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ ทวิติยา 087 030 3452, มนฤดี 085 380 9941


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู