►แจ้งงดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนเป็นการชั่วคราว

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            เทศบาลตำบลบางปู งดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2565 เนื่องจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ จะปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์การใช้งานบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทดแทนระบบเดิม และจะเปิดให้บริการวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ตามปกติ
            ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  0-2174-3390 - 99 ต่อ1242,1243 ในวันเวลาราชการ


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู