►สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา และความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           เทศบาลตำบลบางปู ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา และความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านเชื้อดื้อยา และความตระหนักด้านการใช้ยาฯ รายละเอียดตามลิ้งด้านล่างนี้

สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา และความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู