►ประชาสัมพันธ์ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569)

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ แจ้งว่า คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) จึงขอประชาสัมพันธ์ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู