►ขอเชิญชวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            เทศบาลตำบลบางปู ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ในการสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และร่วมกันใช้บริการที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและบริการอื่นๆ ด้านการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฏหมายในพื้นที่ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ทำการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อไป

          

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู